© 2017 Satış Eğitimi. satis@satisegitimi.com.tr | İstanbul | 0216 334 45 40 By MasterClass

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black

Kaçırılmış bir satış hedefi ciddi iç karışıklığa, şirket değerlemesinde hızlı düşüşe ve yönetimin itibarını kaybetmesine neden olabilir, bazen de daha ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bütün ticari kuruluşlar, özellikle halka açık ticaret yapılan şirketler, özel sermayeye veya girişim destekli şirketler, satış hedeflerine ulaşmalıdır.

Eksik satış hedefleri genellikle aşağıdaki sebeplerden kaynaklanır.

 • Satışların planlanması ve yürütülmesi için yetersiz sistem ve süreçler

 • Talep üretiminde yetersiz yatırım ve üretim

 • Zayıf satış süreci tasarımı

 • Kötü tahmin sistemleri ve süreçler

 • Satış görevlilerinin fırsatları inceleyip değerlendirmelerinde yetersiz standartlar

 • fırsat kalitesini ve gelişimini doğrulamak için Zayıf satış yönetimi süreçleri ve becerileri,

 • Müşteri satın alma davranışı ve tercihleri ​​ile yanlış hizalama

Kaçırılmış satış hedeflerini önlemek için müşterilerimize yardım ediyoruz:

 1. Kapanış ve gelir yönetimini iyileştirmeyi destekleyen satış stratejileri uygulama

 • Sorunun kök sebebini belirlemek ve optimal etkinliklere, yatırımlara ve performans iyileştirme fırsatlarına öncelik vermek için Satış Gücü Etkililik araştırmalarını yürütmek

 • Satış hedeflerine ulaşmak için talep yaratma faaliyetlerinde gerekli olan yeni fırsatların sayısının ve değerinin hesaplanması

 • Hedef makullüğünü belirlemek için "yukarıdan-aşağıya" ve "aşağıdan-yukarıya" analizler yapmak ve "hesaplama"

    2. Daha fazla tutarlılık ve kesinlik kazandırmak için alıcı odaklı süreçlerin geliştirilmesi

 • Alıcıyla hizalı satış süreçleri tanımlama

 • Gözlemlenebilir müşteri davranışlarının belirlenmesi - Alıcı uyumunu doğrulayan sonuçlar ve satın alma kararına doğru ilerleme

 • İnceleme için etkin satış yönetimi kademesini oluşturma ve süreçleri oluşturma

      3. Geliştirilmiş fırsat yönetimi ve satış kapanışı için satış becerisi geliştirilmesi

 • Zincir satış fırsatlarını bilinen standartlara göre değerlendirmek ve satış görevlilerini müşterileri ile işbirliği yapma ve satın alma taahhütlerini güvenli hale getirme konusunda koçluk yapmak için satış yöneticilerini eğitmek

 • Satış temsilcilerini fırsatları değerlendirip alıcıyla hizalı satış yöntemlerini uygulayacak şekilde eğitmek.

       4. Artan gelir yönetimini desteklemek için etkin satış teknolojisini dengeleme

 • Müşterinin işbirliği planları gibi satış öncesi alıcı taahhüdünü garanti eden ve satın alma kararını kolaylaştıran araçlar sağlama

 • CRM entegre araç ve uygulamaları kullanarak satış sürecinin yürütülmesini kolaylaştırma ve verilere dayalı kararlar için raporlar düzenleme

Arzulanan satış performans düzeylerindeki boşlukların nedenlerini tespit edebilir ve hızlı gelişme için öncelikli bir reçete geliştirebiliriz. Daha sonra, performans boşluklarını hızla doldurmak ve satış ekibini tam üretken hale getirmek için bu çözümün uygulanmasına yardımcı olabiliriz.