© 2017 Satış Eğitimi. satis@satisegitimi.com.tr | İstanbul | 0216 334 45 40 By MasterClass

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black

Yönetici Seviyesinde Satış (YSS), satış profesyonellerinin üst düzey karar vericilere erişim kazanmalarına ve onlarla uzun süreli güven ve güvenilirlik geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir metodolojidir.

Her önemli satış fırsatı için satıcılar, satın alma organizasyonunda yüksek otorite ve nüfuzlu karar vericilere erişim elde edebilmelidir. YSS, hedeflemek için doğru yönetici seviyesindeki kişileri tespit etmenin, onlarla erişimi güvenceye almanın, onlarla yararlı, değerli ve stratejik düzeyli konuşmalar gerçekleştirmenin ve gelecekteki iletişimin sürdürülebilirliğini korumanın yollarını planlamak için yöntemler ve beceriler sağlar. YSS, satıcıları yönetici düzeyindeki alıcılarla daha güçlü ilişkiler geliştirmeyi hedeflemektedir.

“Yönetici Seviyesinde Satış”, satıcıların her biri kendi faydalı yöntemleri ve planlama araçlarını içeren yönetici seviyesinde satış için dört temel beceri geliştirmeye yardımcı olmaya odaklanmaktadır.

 1. İletişim Hazırlığı

 2. Stratejik Diyalog

 3. İlişki Yönetimi

 4. Değer Aktarımı

Hedef Kitle

Yönetici Seviyesinde Satış, yüksek seviyeli alıcılara - yani, yüksek düzeyde yetki sahibi ve satın alma organizasyonunda nüfuz sahibi olan kişilere - erişim ve satış yapmak zorunda olan herhangi bir satış profesyoneli için tasarlanmıştır.

Yönetici Düzeyinde Satış programına neler dahildir ?

 

Program Amaçları

Yönetici düzeyindeki alıcılara etkili satış için kritik beceri ve yöntemler geliştirmek üzere tasarlanan YSS, satış profesyonellerinin şunları yapmasını sağlar.

Yönetici Çağrı Hazırlığı

 • Hedefler

  • Bir hedef yöneticiyle iletişim kurmak amacıyla etkin bir iş geliştirme stratejisi geliştirmek için gereken bilgileri ve bu toplantıya nasıl hazırlanacağınızı belirleyin.

 • Anahtar kavramlar

  • Yöneticilerin siz ve kuruluşunuz hakkında karar verdiği 3 şey,

  • Yönetici düzeyinde arama hazırlığı için bulabileceğiniz temel kaynaklar,

  • Karar veren yöneticiyi etkileyen olumsuz faktörler,

  • Bir yönetici değer yargılarına hitap edebilmek,

  • Yöneticilere ulaşmaya yardımcı olacak yöntemler

Stratejik Diyalog

 • Hedefler

  • Kurumsal iş girişimlerini ortaya çıkarmak ve genişletmek için bir konuşma modelini belirleyin ve uygulayın

 • Anahtar kavramlar

  • Yöneticilere erişmek için iletişime geçilen kişiler nasıl kullanılır?

  • Temel iş inisiyatiflerini kurmayı ve onlara bağlamayı amaçlayan yöneticilerle stratejik bir diyalog yürütmek için yapılandırılmış bir yaklaşım nasıl uygulanır?

  • Projeleri yöneticiye ilettikten sonra bağlantıda kalmak için yapılacaklar,

 

 İlişki yönetimi

 • Hedefler 

  • Bir yöneticinin yeni satış fırsatlarını başlatmasına yardımcı olmak için yöntemler geliştirin ve daha sonra iletişimi sürekli hale getirmek için teknikler uygulayın.

 • Anahtar kavramlar

  • Satış sürecinde yöneticilerle iletişim nasıl sürdürülür,

  • Yönetici düzeyinde bir çözüm sunumu nasıl geliştirilir ve sunulur

  • Yöneticilerin sürece dahil olmayı istemeleri durumunda neler yapılmalı,

Değer Aktarımı

 • Hedefler

  • Ürünün veya projenin ölçülebilir değerlerini sunun ve fayda farkındalığı oluşturun.

Stratejik Değer
Yönetici Seviyesinde Satış , satış profesyonellerine yüksek dereceli karar alıcılara etkili bir şekilde satış yapmak için ihtiyaç duydukları beceri ve yöntemleri sağlar. Bu metodolojinin sonuçları, satış fırsatları için daha yüksek kazanım oranı, yaratılan yeni satış fırsatlarının sayısındaki artış ve üst düzey alıcılarla daha yüksek düzeyde ilişki ve erişimdir.